• cze
 • eng

Občanské právo

 • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy.
 • Kompletní servis pro realitní kanceláře.
 • Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody.
více

Rodinné právo

 • Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu
 • Výživné, vymáhání dlužného výživného
 • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví
více

Trestní právo

 • Vedení obhajoby v trestním řízení
 • Obhajoba mladistvých
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
 • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
 • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
 • Trestní odpovědnost právnických osob
více

Advokátní kancelář JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.

Srdečně vítejte na internetových stránkách ostravské advokátní kanceláře advokáta 
JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.

Široká nabídka právních služeb vyjde vstříc jakýmkoliv požadavkům klientů, kteří se na kancelář obrátí. Samozřejmostí je poskytování služeb s patřičnou úrovní odbornosti a profesionálního přístupu k věci.

Zásady naší advokátní kanceláře

Spokojenost klienta - v co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci - dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny, bez navýšení odměny za právní služby

Finanční dostupnost právní pomoci – dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost – osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře

Odbornost – analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými pracovníky a partnerskými advokátními kancelářemi.