• cze
  • eng

Než přijdete na schůzku...

Schůzku s advokátem je možné si dojednat při osobní návštěvě, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím e-mailu (viz sekce Kontakt). Právní službu poskytneme nejpozději do dvou dnů od prvotního kontaktu s klientem.

Z důvodu delší pracovní doby je možné právní pomoc poskytnout shodného dne, kdy o ní klient požádá, případně následujícího dne, u složitějších kauz je možné poskytnutí právní pomoci s klientem alespoň započnout.

Již na první schůzce je vhodné, aby klient doložil veškeré relevantní listiny související s poskytovanou právní pomocí, kdy následně bude právní věc klienta s tímto projednána na osobní schůzce, kdy je možné tuto schůzku sjednat v případě nutnosti i mimo stanovenou pracovní dobu. Další osobní schůzky jsou pak sjednávány s klientem dle jeho potřeb a postupu ve věci, případně je možné využívat elektronické formy komunikace - e-mailu, datové schránky, faxu, skenování, atd.

V průběhu první schůzky je klient informován o výši odměny za právní služby, kdy tato je vždy výsledkem dohody mezi klientem a advokátem a zohledňuje osobní a majetkové poměry klienta, náročnost a délku projednávané věci. Odměnu je možné hradit ve splátkách.

Po dohodě s klientem může být právní pomoc poskytnuta na území České republiky, případně i v zahraničí, mimo úřední hodiny, o víkendech i svátcích. Služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.

Zásady naší advokátní kanceláře

Spokojenost klienta - v co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci - dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny, bez navýšení odměny za právní služby

Finanční dostupnost právní pomoci – dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost – osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře

Odbornost – analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými pracovníky a partnerskými advokátními kancelářemi.