• cze
 • eng

Služby

občanské právo

 • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy
 • Kompletní servis pro realitní kanceláře
více informací

rodinné právo

 • Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu
více informací

trestní právo

 • Vedení obhajoby v trestním řízení
 • Obhajoba mladistvých
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
 • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
 • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby)
více informací

zdravotnické právo

 • Zastupování klientů ve sporech o náhradu nemajetkové újmy na zdraví - náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, odškodnění pozůstalých, jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody
 • Zajištění zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem
více informací

 • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
 • Majetkové a závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
 • Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich
více informací

pracovní právo

 • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy
 • Neplnění a porušování pracovní smlouvy
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vznik pracovního poměru a jeho skončení
 • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru
více informací

ústavní právo

 • Problematika lidských práv, jejich ochrana
 • Zastupování před Ústavním soudem
 • Sepsání ústavní stížnosti
více informací

správní právo

 • Přestupkové řízení, správní delikty
 • Správní řízení
 • Stavební řízení
 • Řízení o dávkách sociálního zabezpečení
 • Právní agenda obcí
více informací