• cze
 • eng

Pracovní právo

 • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy
 • Neplnění a porušování pracovní smlouvy
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vznik pracovního poměru a jeho skončení
 • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru
 • Soudní, mimosoudní řešení sporů
 • Dohody o hmotné odpovědnosti – schodek na svěřených hodnotách, ztráta svěřených předmětů
 • Náhrada škody
 • Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • Mediace v pracovněprávních věcech