• cze
  • eng

JUDr. Sylva Vartová

JUDr. Sylva Vartová

spolupracující s naší advokátní kanceláří

Vzdělání :

  • vystudovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde získala i titul doktora práv
  • zapsaná v seznamu advokátů od roku 1993
  • specializace – občanské právo, obchodní právo