• cze
 • eng

Advokáti a personální obsazení

Odborná praxe :

 • 2001 – 2008 - Krajský soud v Ostravě – justiční čekatel (v celostátním výběrovém řízení na funkci justičního čekatele se v roce 2001 umístil na prvním místě z celkového počtu 301 přihlášených uchazečů) 
 • Od 2008 dosud - výkon advokacie, člen České advokátní komory, generální právní praxe
více informací

Odborná praxe :

 • Generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
 • Úspěšné absolvování mediačních zkoušek České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty
více informací

Vzdělání :

 • vystudovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde získala i titul doktora práv
 • zapsaná v seznamu advokátů od roku 1993
 • specializace – občanské právo, obchodní právo
více informací

Vzdělání :

 • vystudovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde získala i titul doktora práv
 • zapsaná v seznamu advokátů od roku 1993
 • specializace – občanské právo, obchodní právo
více informací